MIZRACH- Wycinanka

195,00 

Opis

Pobożny Żyd, znajdując się gdziekolwiek na zachód od Jerozolimy, modląc się codziennie w synagodze lub we własnym domu, zwracał się ku wschodniej ścianie. Ściana ta wyznaczona była tablicą, zwaną Mizrach (wschód), często wykonywaną w formie wycinanki, zwykle wielobarwnej, odznaczającej się bogactwem symboli, zazwyczaj z wizerunkiem menory na osi symetrii, ze stosownymi cytatami z Psalmów i innych tekstów religijnych.

An orthodox Jew, being anywhere west of Jerusalem, praying daily in the synagogue or in his own home, faced the eastern wall. This wall was marked out by a table called Mizrach (east), often made in the form of a cutout, usually multi-colored, characterized by a wealth of symbols, usually with an image of a menorah on the axis of symmetry, with relevant quotations from Psalms and other religious texts.

Tradycja wykonywania żydowskich wycinanek wywodzi się z odległych epok. Pierwsza pisemna wzmianka o wycinance żydowskiej pochodzi z XIV – wiecznej Kastylii. Wycinanki powstawały w różnych krajach, na różnych kontynentach, wszędzie tam, gdzie istniały ortodoksyjne społeczności żydowskie. Jest to bowiem dziedzina sztuki nierozerwalnie związana z żydowską tradycją religijną. W żadnej społeczności nie znajdziemy takiego zrozumienia, zachwytu i szacunku dla wycinanki, jak wśród Żydów – zarówno tych religijnych, jak i obojętnych wobec religii. Wycinanka jest – rzec można – jedną z podstaw rozumienia żydowskiej tożsamości. Podobnie jak i szacunek dla słowa pisanego, zamiłowanie do książek, studiowania, wiecznego stawiania pytań.

Dodatkowe informacje

Waga 0.2 kg
Wymiary 19 × 19 cm
pl_PL