Zeszyty Oświęcimskie nr 22
Weight: 452 g
Price: 17.00 ZŁ

Zeszyt nr 22 zawiera następujące artykuły:

Piotr Setkiewicz - Wybrane problemy z historii IG Werk Auschwitz

Irena Strzelecka - Obóz męski w Brzezince (BIId). Lipiec 1943 - styczeń 1945.

Ludmila Neslakova - Żydzi ostrawscy w "Akcji Nisko" i ich późniejsze losy. 1939 - 1940.

Tobiasz Cytron - Tragiczny los dzieci z getta białostockiego

Marian Gerlich - Auschwitz - dylematy i rozterki. Wizja obozu w świetle "ludowych" przekazów górnośląskich.

Recenzje

add to shopping cart