Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz
Author: Danuta Czech
Weight: 1030 g
Price: 24.00 ZŁ

Kalendarium obozu opracowane z wielką dokładnością i dbałością o szczegóły. Autorka dzień po dniu odtwarza historię KL Auschwitz. W większości przypisów znajduje się dokładna adnotacja o źródle, z którego została zaczerpnięta informacja. D. Czech podaje, kiedy i skąd przywożono poszczególne transporty, ile osób było w danym transporcie, ile skierowano po selekcji do komór gazowych a ile do obozu. Podaje opisy najważniejszych wydarzeń: egzekucji, oddania do użytku poszczególnych obiektów, ucieczek więźniów z obozu itp. Książka posiada bibliografię, objaśnienia ważniejszych terminów obozowych, skrótów obozowych, wykaz stopni służbowych SS, indeks nazwisk. Jest nieocenionym źródłem wiedzy o obozie.

Niemiecka edycja Kalendarza - Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1940-1945 - ukazała się w 1989 r. - wydana przez Wydawnictwo Rowohlt Reinbek bei Hamburg.

Zarówno polska jak i niemiecka wersja tej pracy ukazała się wcześniej w Zeszytach Oświęcimskich nr:2(1958),3(1958), 4(1960), 6(1962) i 7(1963).

add to shopping cart