Błogoslawieństwo dla domu – wycinanka

395,00 

Opis

„Wycinanki żydowskie nigdy nie były cięte nożyczkami. Dawniej był to nóż szewski i ja również próbowałam pracować tym narzędziem. Cięcie jest bardzo szlachetne, ale taki nóż szybko się tępi, trzeba go często ostrzyć na kawałku skóry. Nie jest to łatwe. Nóż szewski nie daje precyzji, ale linie cięcia są bardzo piękne, z charakterem, nieco zadziorne. Przerzuciłam się na japoński nóż firmy Olfa z wymiennymi ostrzami. Tnie precyzyjnie, co mi odpowiada”. W ten sposób podstawowe narzędzie swojej pracy przedstawia Pani Marta Gołąb, a kiedy tworzy wycinanki, nóż i jej dłoń stają się jednym.

fragment wywiadu artystki dla projektu „Rzeczy Piękne” . Więcej na : www.rzeczypiekne.pl

“Jewish paper-cuts have never been cut with scissors. It used to be a shoemaker’s knife and I also tried to work with this tool. The cut is very noble, but such a knife gets dull quickly, it has to be sharpened often on a piece of leather. This is not easy. The shoemaker’s knife is not precise, but the cutting lines are very beautiful, with character, a bit aggressive. I switched to a Japanese Olfa knife with replaceable blades. Cuts precisely what suits me. ” This is how Marta Gołąb presents the basic tool of her work, and when she creates cutouts, the knife and her hand become one.

Dodatkowe informacje

Waga 0.35 kg
Wymiary 25 × 18.5 cm
pl_PL