Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku.

60,00 

ISBN: 978-83-65880-24-6, Wydawca: Instytut Historii PAN, W-wa 2019, str. 670, oprawa miękka

Kategorie: ,

Opis

Tom 4 Holokaust i Powojnie ( 1939-1946)

Redakcja naukowa: August Grabski 

• Wstęp (August Grabski)

 Część I. Pogromy okresu Zagłady

• Krzysztof Buchowski, Pogrom w Wilnie 31 października 1939 r.

• Katarzyna Person, Pogrom wielkanocny w Warszawie w 1940 r. w perspektywie żydowskich świadków

• Jeffrey Kopstein, Pogrom w Szczuczynie 27 czerwca 1941 r.

• Sara Bender, Pogrom w Grajewie latem 1941 r.

• Krzysztof Persak, Jedwabne i Radziłów – pogromy bliźniacze?

• Grzegorz Berendt, Żydzi i ich sąsiedzi na Polesiu w lecie 1941 r.

• Kai Struve,Pogrom w Borysławiu 3-4 lipca 1941 r.

• Część II. Pogromy powojenne

• Julian Kwiek, Pogrom antyżydowski w Krakowie 11 sierpnia 1945 r.

• Anna Cichopek-Gajraj, Pogromy w Krakowie (Polska) i Topolczanach (Słowacja) w 1945 r. – analiza porównawcza

• Bożena Szaynok, Nowe ustalenia badawcze dotyczące pogromu w Kielcach 4 lipca 1946 r.

• Część III. Społeczeństwo w obliczu powojennej przemocy antysemickiej

• August Grabski, Żydzi a „żołnierze wyklęci”

• Piotr Kendziorek, Lewica wobec przemocy pogromowej w Polsce po II wojnie światowej – analiza dyskursu prasowego

• Romuald Turkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe wobec pogromu kieleckiego

• Romuald Turkowski, Środowiska wiejskie i małomiasteczkowe wobec fali prze­mocy antyżydowskiej w Polsce w latach 1945-1946

• Audrey Kichelewski, Francuska opinia publiczna wobec pogromów Żydów w Pol­sce w latach 1945-1946

• Część IV. Wpływ pogromu kieleckiego na społeczność żydowską

• Alina Cała, Działalność Komisji Specjalnej Centralnego Komitetu Żydów w Polsce w latach 1946-1947

• Paweł Wieczorek, „Jeszcze i tu są Żydy” – o antysemityzmie na Dolnym Śląsku po pogromie kieleckim

• Andrzej Rykała, Pogrom w Kielcach w 1946 r. a odbudowa skupisk żydowskich w Polsce – ujęcie geograficzne

• Andrzej Rykała, Pogrom kielecki a życie gospodarcze Żydów w Polsce w okresie bezpośrednio powojennym

• Paweł Wieczorek, Oblicza zbrodni. Pogrom kielecki w świetle polskojęzycznej prasy żydowskiej

• Katarzyna Person, Bezpośrednie reakcje Żydów z Polski w obozach DP w Niem­czech na pogrom kielecki

• Część V. W poszukiwaniu interpretacji pogromów

• Joanna Tokarska-Bakir, Pogrom jako akt kontroli społecznej. Springfield 1908 – Polska 1945-1946

• Łukasz Krzyżanowski, Marcin Zaremba, „Bić ich za nasze dzieci!” Panika moralna i przemoc zbiorowa wobec Żydów w Polsce w latach 1945-1946

• Bożena Szaynok, Polska historiografia po 1989 r. na temat pogromów i powojen­nej przemocy wobec Żydów w latach 1944-1947

• Andrzej Rykała, Anna Wosiak, Geograficzno-historyczne (polityczne) uwarunko­wania genezy i przebiegu wybranych pogromów Żydów na ziemiach polskich od XIX w. do 1946 r.

• Część VI. Pamięć o pogromach

• Piotr Forecki, Gromy na pogromy. Retoryka wtórnego antysemityzmu w III RP

• Michał Majewski, Pogromy na Podlasiu w 1941 r. w świetle wybranych mono­grafii lokalnych wydawanych przy wsparciu władz samorządowych po 1989 r.

• István Pál Ádám, Kiedy rabin mówi „nie”. Pogromy po Holokauście na Węgrzech i w Polsce oraz różnice w ich upamiętnianiu

• Wykaz skrótów

• Summary

• Indeks osobowy

Dodatkowe informacje

Wymiary 24 × 16.5 × 5 cm

Możesz lubić także…

pl_PL