Wolny Ptak. Der Frajer Fojgl. Humor z prasy żydowskiej w Polsce niepodległej THE FREE BIRD. Humor in the Jewish Press in Independent Poland 

79,00 

ISBN 978-83-954194-8-5, Wydawca: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, W-wa 2019, str. 414, oprawa miękka.

Published by Jewish Historical Institute in Warsaw, W-wa 2019, pp.414, soft cover

Opis

Tłumaczenie z języka jidysz, wstęp, wybór i opracowanie , noty biograficzne, bibliografia i indeks : AGNIESZKA ZÓŁKIEWSKA

Translation from Yiddish, introduction, selection and editing, biographical notes, bibliography and index: AGNIESZKA ZÓŁKIEWSKA

Album zawiera rozproszone na całym świecie rysunki i teksty satyryczne z międzywojennej prasy żydowskiej w językach jidysz i polskim. Komentują one najważniejsze wydarzenia polityczne, społeczne i obyczajowe historii Żydów w niepodległej Polsce. Choć od ich powstania minęło sto lat, wciąż wiele z nich opowiada o sprawach aktualnych. Zwłaszcza jako głos sprzeciwu wobec niesprawiedliwości społecznej, antysemityzmu, nacjonalizmu wydają się w sewj wymowie uniwersalne.

This album of cartoons and satirical texts from the interwar Jewish press, originally in Yiddish or Polish , brings together for the reader material dispersed throughout libraries around the world. Created to provide a commentary on the major events of the political and social history of Jews living in the newly independent Polish state , these observations still have relevance today, despite virtually a hundred years having passed since their making. Particularly when they speak up against social injustice, antisemitism and nationalism, they come across as universal in their significance.

Dodatkowe informacje

Waga 1.25 kg
Wymiary 22.5 × 22.5 × 3.5 cm
pl_PL